Mariya Voyvodova Paneldeltagare

Paneldeltagare för

Ett demokratiskt dilemma: Romers exkludering

Måndag 11:00 - 12:00 G2

Ledamot Kommunfullmäktige Göteborg (S)

Former för inflytande och delaktighet i Göteborg

Måndag 15:30 - 16:30 G4

Mariya Voyvodova har sedan 2010 suttit som ledamot i Kommunfullmäktige i Göteborg. Mariya har under dessa år bland annat varit med och tagit fram strukturen för Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer samt suttit som ordförande för Göteborgs Stads HBTQ-råd.