Hans Abrahamsson Paneldeltagare

Paneldeltagare för

Former för inflytande och delaktighet i Göteborg

Måndag 6 december 2021 15:30 - 16:30 G4

Hans Abrahamsson är Docent i Freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs Universitet. Hans har en lång erfarenhet av att studera områden såsom tillit, delaktighet och hur medskapande och medborgardialog spelar för att skapa ett socialt hållbart samhälle. Hans har nyligen på uppdrag av SKR skrivit en forskningsessä som utforskar behovet av och förutsättningarna till ett nytt omförhandlat samhällskontrakt för att värna lokal demokrati och social hållbarhet.