Lars Grimbeck Moderator

Polismyndigheten

Moderator för

Polisen om demokratibrott: hur blir vi bättre tillsammans?

Tisdag 7 december 2021 14:30 - 15:30 R24-25

Lars Grimbeck är Kommunikationsstrateg på polisens Kommunikationsavdelning med gedigen erfarenhet av att leda panelsamtal.