Profilbild för Andréas Alderblad

Andréas Alderblad Paneldeltagare

Öckerö Kommun

Paneldeltagare för

Polisen om demokratibrott: hur blir vi bättre tillsammans?

Tisdag 7 december 2021 14:30 - 15:30 R24-25

Andréas Alderblad arbetar som Säkerhetssamordnare i Öckerö kommun med ansvar för bl.a. krishantering, säkerhetsskydd, civilt försvar, risk- och sårbarhetsanalyser samt brottsförebyggande arbete.
Han har tidigare arbetat flertalet år inom Polismyndigheten.

Personlig presentation
Arbetar som Säkerhetschef i Öckerö kommun. Tidigare arbetat inom Polismyndigheten.