Daniel Godman Paneldeltagare

Polismyndigheten

Paneldeltagare för

Polisen om demokratibrott: hur blir vi bättre tillsammans?

Tisdag 7 december 2021 14:30 - 15:30 R24-25

Daniel Godman är ansvarig för demokrati- och hatbrottsfrågor inom polisen på Nationella Operativa Avdelningen/Utvecklingscentrum Stockholm.