Profilbild för Malin Almroth

Malin Almroth Paneldeltagare

Brottsofferjouren Storgöteborg

Paneldeltagare för

Polisen om demokratibrott: hur blir vi bättre tillsammans?

Tisdag 7 december 2021 14:30 - 15:30 R24-25

Malin Almroth är samordnare på Brottsofferjouren Storgöteborg med ansvar för rekrytering, utbildning och den brottsofferstödjande verksamheten. Brottsofferjouren Storgöteborg ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga inför, under och/eller efter rättsprocessen.

Personlig presentation
Malin Almroth är samordnare på Brottsofferjouren Storgöteborg med ansvar för rekrytering, utbildning och den brottsofferstödjande verksamheten. Brottsofferjouren Storgöteborg ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga inför, under och/eller efter rättsprocessen.