Profilbild för Pia Emanuelsson

Pia Emanuelsson Moderator

Funktionsrätt Göteborg

Moderator för

Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning

Tisdag 7 december 2021 14:30 - 15:30 R2

Ombudsman Funktionsrätt Göteborg, paraplyorganisation för 51 funktionshinderföreningar i Göteborg.

Paneldeltagare för

Former för inflytande och delaktighet i Göteborg

Måndag 6 december 2021 15:30 - 16:30 G4

Pia Emanuelsson jobbar som ombudsman på Funktionsrätt Göteborg. Pia sitter även med som rådsledamot i både Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor samt Göteborgs Stads HBTQ-råd, och har därigenom mångårig erfarenhet av att bedriva påverkansarbete utifrån stadens rådsstruktur.