Stina Hansson Moderator

Göteborgs stadsledningskontor

Moderator för

Former för inflytande och delaktighet i Göteborg

Måndag 6 december 2021 15:30 - 16:30 G4

Stina Hansson är planeringsledare inom Göteborgs Stad och är bland annat samordnare för rådet för den nationella minoriteten romer. Stina är även forskare och Dr i Freds- och utvecklingsforskning. Stina har exempelvis forskat om hinder och möjligheter för att skapa tillit mellan offentlig förvaltning och befolkning i stadsdelen Angered i Göteborg.