Profilbild för Yasmin Omar

Yasmin Omar Föreläsare

Yasmin Omar

Föreläsare för

Inkluderande demokrati

Måndag 6 december 2021 11:00 - 12:00 R2

Yasmin Omar är från Göteborg. Hon verkar som bland annat poet, regissör och content creator. Dessutom föreläser hon och håller workshops runt om i landet i syfte att inspirera unga och vuxna .

Hur säkerställer vi att unga blir och känner sig hörda?

Tisdag 7 december 2021 09:30 - 10:30 H2

Talare för

Demokratins krympande utrymme för civilsamhället

Tisdag 7 december 2021 10:30 - 11:30 G4

Poet

Personlig presentation
Mitt namn är Yasmin Omar och är från Göteborg. Jag läser min första termin på Statsvetarprogrammet och driver min egen firma. Jag föreläser samt håller i workshops för unga och vuxna runt om i landet i syfte av att inspirera. Dessa föreläsningar handlar om att motivera till skrivande, ungt inflytande samt poesi. Dessutom, verkar jag som Regissör och Content Creator vid sidan av mina studier.