Profilbild för Anna Jacobson

Anna Jacobson Föreläsare

Västra Götalandsregionen

Föreläsare för

Från globala mål till regionala insatser

Tisdag 7 december 2021 14:00 - 15:00 R22-23

Enhetschef för avdelning social hållbarhet

Paneldeltagare för

MR-professionen: ett yrke på framväxt i demokratins tjänst

Tisdag 7 december 2021 13:00 - 14:00 R24-25

Personlig presentation
Enhetschef Folkhälsa och Mänskliga rättigheter
Avdelning Social Hållbarhet