Profilbild för Annika Lindström

Annika Lindström FöreläsareUtställare

Antidiskrimineringsbyrån Väst

Föreläsare för

Från globala mål till regionala insatser

Tisdag 7 december 2021 14:00 - 15:00 R22-23

Verksamhetschef

Paneldeltagare för

Demokrati i pandemins kölvatten

Måndag 6 december 2021 10:30 - 11:30 G4

Former för inflytande och delaktighet i Göteborg

Måndag 6 december 2021 15:30 - 16:30 G4

Annika Lindström är verksamhetschef på Antidiskrimineringsbyrån i Väst som jobbar mot strukturella hinder kopplat till diskriminering och mänskliga rättigheter. De erbjuder bland annat juridisk rådgivning för personer som utsatts för diskriminering men arbetar även med opinionsbildning och utbildningar. Antidiskrimineringsbyrån i Väst har över 20 st medlemsorganisationer knutna till sig.

Personlig presentation
Verksamhetschef på Anti-diskrimineringsbyrån Väst