Monia Sunesson Paneldeltagare

Lerums kommun

Paneldeltagare för

De hör, men lyssnar inte - placerade barn i tvångsvård

Måndag 6 december 2021 14:00 - 15:00 J2

Monia arbetar som 1:e socialsekreterare på Placeringsenheten, Stöd och Omsorg, Lerums kommun. Monia driver också Familjehemspodden tillsammans med Birgitta Harberg.