Profilbild för Peter Brune

Peter Brune Föreläsare

War Child Sweden

Föreläsare för

Mental Hälsa för alla - en fråga om rättigheter

Tisdag 7 december 2021 09:00 - 09:30 Globala scenen

Generalsekreterare War Child Sverige