Profilbild för Saga Khaghani

Saga Khaghani Paneldeltagare

Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland

Paneldeltagare för

Demokrati i pandemins kölvatten

Måndag 10:30 - 11:30 G4

SRHR - i en demokrati ska alla ha rätt till kunskap

Tisdag 09:30 - 10:30 R24-25

Projektansvarig och tillika verksamhetsansvarig för Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland

Personlig presentation
Verksamhetsansvarig på Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland. Har sedan 2017 drivit flera projekt riktade mot nyanlända och asylsökande med syftet att nå ut med kunskapshöjande insatser inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter med särskilt fokus på hiv.