Anna Ek Talare

Svenska Afhganistankommittén

Talare för

Afghanistan – vad händer med freden & kvinnors organisering?

Måndag 6 december 2021 11:30 - 12:00 Globala scenen

Paneldeltagare för

Går det att bomba fram en demokrati?

Tisdag 7 december 2021 15:30 - 16:30 Kongresshallen

Anna Ek arbetar för tillfället som Sverigechef över Afghanistankommittéen. Ek tillträdde till tjänsten under 2019. I sin tjänst som Sverigechef tillhör det mycket att planera, koordinera och leda arbetet som den Svenska Afghanistankommittéen gör. Hon har tagit två filosofie magister vid Lunds Universitet, den ena i statsvetenskap och den andra i mänskliga rättigheter. Ek var ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (SFSF), mellan åren 2007-2016. SFSF är en politiskt och religiöst obunden fredsorganisation med ungefär 7000 medlemmar. Ek har även arbetat som pressekreterare vid Svenska Afghanistankommittéen.