Profilbild för Robert Olsson

Robert Olsson Paneldeltagare

Vd Utgivarna och och styrgruppsordförande Medier & demokrati

Paneldeltagare för

Tidningsdöden och demokratin

Tisdag 7 december 2021 12:30 - 13:30 G2

Robert Olsson har en lång karriär inom media i ryggen. Olsson har bland annat haft chefsroller hos både SVT och TV4, exempelvis programredaktör. Vidare har han även varit reporter på diverse välkända tidningar, däribland Göteborgs-posten, GT, Bohusläningen och Svenska Dagbladet. För tillfället är Olsson Utgivarnas VD. Utgivarna jobbar för att bland annat stärka tryck och yttrandefriheten i Sverige. Olsson sitter även som ordförande i Medier och Demokratis styrgrupp, vilket är en samverkansplattform som har fokus på att stärka demokrati, journalistiken och det offentliga samtalet.