Lisa Hultman Paneldeltagare

Paneldeltagare för

Går det att bomba fram en demokrati?

Tisdag 15:30 - 16:30 Kongresshallen

Lisa Hultman är professor i freds- och konfliktforskning och biträdande avdelningschef på Uppsala Universitet. Hennes expertområden är våld mot civila, FN:s fredsbevarande och skydd av civila.

År 2008 tog Hultman en doktorsexamen i freds- och konfliktforskning från Uppsala universitet och har sedan dess forskat kring inbördeskrig och dess dynamik, i synnerhet kring våld mot civila och hur interventioner från det internationella samfundet påverkar sådana processer. Utöver detta sitter Hultman i redaktionen på tre tidskrifter: Journal of Conflict Resolution, International Peacekeeping och International Studies Quarterly.