Sara Stillesjö Föreläsare

Föreläsare för

Testbaserat lärande: evidens från beteende- och neurovetenskapliga studier

Onsdag 3 november 2021 08:30 - 09:30 Kognitiv pedagogisk neurovetenskap

Sara Stillesjö arbetar som post doc vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå Universitet. Saras forskning handlar om hur hjärnans funktion med avseende på minne och lärande kan ge information om hur och varför aktiva lärandemetoder, såsom testbaserad inlärning, är gynnsamt för varaktigt lärande.