Profilbild för Bert Jonsson

Bert Jonsson Föreläsare

professor

Föreläsare för

Workshop opens

Tisdag 2 november 2021 12:45 - 13:00 Kognitiv pedagogisk neurovetenskap

Inlärningsstrategier: En översikt

Onsdag 3 november 2021 08:15 - 08:30 Kognitiv pedagogisk neurovetenskap

Paneldiskussion: Evidensbaserade metoder och implementering i utbildningskontexter.

Onsdag 3 november 2021 13:00 - 13:45 Kognitiv pedagogisk neurovetenskap

Framåtblick: Kommande workshops

Onsdag 3 november 2021 13:45 - 14:00 Kognitiv pedagogisk neurovetenskap