Profilbild för Monzer El-Sabini

Monzer El-Sabini Föreläsare

Göteborgs Stad

Föreläsare för

"Vuxna vad gör dom?" Barns röster om rasism i skolan

Tisdag 15:30 - 16:00 Lilla scenen

Rektor på Bergsjöskolan i Göteborg

Personlig presentation
Monzer är sedan 2014 rektor för Bergsjöskolan som är en kommunal grundskola F-9 inom Göteborgs Stad. Skolan som har ca 500 elever ligger i ett socioekonomiskt utsatt område. Sedan Monzer började arbeta som rektor på Bergsjöskolan har skolan lyfts upp ur ett kaos och utvecklats enormt. Från stora problem med våld och frånvaro, där ca 18 procent av eleverna klarade betygsnivåerna har nu skolan genomgått en transformation där 61,8 procent av eleverna idag klarar betygsnivåerna.