Randi Myhre Paneldeltagare

Biblioteksvännerna i Biskopsgården

Paneldeltagare för

Ser vi samma sak? – Lägesbilder av segregation och brottslighet

Måndag 6 december 2021 14:00 - 15:00 G4

Projektledare Biblioteksvännerna i Biskopsgården