Daniel Neck Talare

Polismyndigheten

Talare för

Ser vi samma sak? – Lägesbilder av segregation och brottslighet

Måndag 6 december 2021 14:00 - 15:00 G4

Brottsförebyggande Samordnare, Storgöteborg