Anna Collins Falk Moderator

Jämställdhetsmyndigheten

Moderator för

100 år senare – hur ser kvinnors villkor i politiken ut?

Måndag 6 december 2021 14:00 - 15:00 Kongresshallen

internationell samordnare på Jämställdhetsmyndigheten