Barakat Ghebrehawariat Paneldeltagare

Paneldeltagare för

Mänskliga rättigheter + demokrati = Sant!

Måndag 10:30 - 11:30 Kongresshallen

Barakat Ghebrehawariat som även kallas för ”Demokratiagenten” är opinionsbildare, föreläsare och utbildare. I sitt arbete lägger han sitt huvudsakliga fokus på normkritik, inkluderande kommunikation och antirasism i praktiken.

Ghebrehawariat är i grunden utbildad statsvetare, journalist och snart färdig med sina masterstudier i medie- och kommunikation. Utöver detta driver han förändringsbyrån Demokrateam, sitter i styrelsen för Orten.io och är ledamot i insynsrådet vid Nationalmuseum. Nyligen fick han dessutom uppdrag som expert i mångfalds- och rasismfrågor på TV4 Nyheter.