Anna Wadman Talare

Brottsofferjouren Storgöteborg

Talare för

Når brottsofferstödet fram till de mest utsatta?

Måndag 6 december 2021 13:00 - 13:30 Lilla scenen