Profilbild för Lena Ingelstam

Lena Ingelstam Paneldeltagare

Diakonia

Paneldeltagare för

Bistånd i en ny tid

Tisdag 7 december 2021 12:30 - 13:30 Kongresshallen

Generalsekreterare Diakonia