Mats Hårsmar Moderator

Moderator för

Bistånd i en ny tid

Tisdag 7 december 2021 12:30 - 13:30 Kongresshallen

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Paneldeltagare för

FN, demokratin och civilsamhället

Tisdag 7 december 2021 15:00 - 15:30 Globala scenen