Profilbild för Cornelia Johansson

Cornelia Johansson Moderator

Brottsofferjouren Sverige

Moderator för

Hotet mot demokratin – beredskap eller dialog?

Måndag 10:30 - 11:30 J2

Verksamhetsutvecklare barn och unga, ansvarig för arbetet om hat och demokratibrott, Brottsofferjouren Sverige