Profilbild för Nils-Arne Kastberg

Nils-Arne Kastberg Paneldeltagare

Special Olympics International

Paneldeltagare för

Demokrati för alla

Tisdag 7 december 2021 14:30 - 15:30 G1

Talesperson Special Olympics och fd landschef Unicef Sudan

Personlig presentation
44 år av engagemang i humanitära, utveckling, fredsfrågor och främjande av mänskliga rättigheter i fyra världsdelar. Arbetat för Sida, UD, Unicef och UNHCR. Med UNHCR kollegor, mottagare av Nobels fredspris 1981. Senaste nio åren sedan pensioneringen från FN, engagemang för MR för människor som lever med mentala funktionsvariationer. Sitter bl a i styrelsen för Special Olympics International och LM International. Föreläst om MR i Afrika, Latinamerika och Karibien regelbundet, senast i November 2021.