Profilbild för Sofia Jeppsson

Sofia Jeppsson Föreläsare

Föreläsare för

Källkritik: värderingar, fakta och bevisbörda

Onsdag 3 november 2021 10:50 - 11:50 Källkritik/SFI/Nyanlända

Sofia Jeppsson är docent i filosofi vid institutionen för idé- och samhällsstudier. Hennes forskning handlar om moraliskt ansvar och psykiatrins filosofi; hur vi ska relatera till varandra och även till oss själva vid olika psykiatriska och neuropsykiatriska funktionshinder.
sofiajeppsson@umu.se