Profilbild för Florence Sisask

Florence Sisask Föreläsare

Universitetslärare i franska och svenska som andraspråk

Föreläsare för

La littérature française en traduction et dans la classe : de la bd aux classiques

Tisdag 2 november 2021 15:20 - 16:20 Språk

Florence Sisask har i många år undervisat i franska och svenska som andraspråk vid Umeå Universitet. På fritiden ägnar hon sig åt att översätta svenska serier till franska. Hittills har sex översatta grafiska romaner av Anneli Furmark, Hilding Sandgren och Henrik Lange kommit ut på ett litet franskt förlag.
florence.sisask@umu.se