Profilbild för Sara Viklund

Sara Viklund Föreläsare

Föreläsare för

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Onsdag 3 november 2021 10:50 - 11:50 Skolutv+ma+programmering

Sara Viklund är fil.mag i pedagogisk yrkesverksamhet och gymnasielärare vid Strömbackaskolan i Piteå. Hon har också en anställning vid Estetiska institutionen, Umeå universitet. Hennes forskningsintressen är skolutveckling och samverkansprocesser inom utbildningssektorn.