Profilbild för Kristina Hansson

Kristina Hansson Föreläsare

Föreläsare för

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Onsdag 3 november 2021 10:50 - 11:50 Skolutv+ma+programmering

Kristina Hansson, fil.dr, lärare och vetenskaplig ledare, Piteå kommuns Utbildningsförvaltning. Mitt forskningsintresse handlar om styrningen av skolans utveckling, utifrån ett policykritiskt perspektiv. Det innebär att jag intresserar mig för den möjliga förändringen i praktiken, dvs hur lärare och rektorer utifrån sina lokala förutsättningar arbetar med att tolka, översätta och genomföra olika reformer i praktiken.