Profilbild för Per-Olof Erixon

Per-Olof Erixon Föreläsare

Föreläsare för

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Onsdag 3 november 2021 10:50 - 11:50 Skolutv+ma+programmering

Per-Olof Erixon är professor vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet. Hans forskningsintresse år skrivundervisning, akademiskt skrivande, nya medier i undervisningen och lärarutbildningens forskningsutveckling.