Profilbild för Ulla Carlsson-Granér

Ulla Carlsson-Granér Föreläsare

Föreläsare för

Svampar – från mikroorganism till världens största individ!/Artmångfald – negativa och positiva trender!

Onsdag 3 november 2021 08:30 - 09:30 NO + datavet

Ulla Carlsson-Granér är universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.
ulla.carlsson-graner@umu.se