Profilbild för Jenny Olander

Jenny Olander Föreläsare

Kemilärare/doktor

Föreläsare för

Din Kemi – ett nytt digitalt läromedel för högstadiet/Säkerhet i skolans kemi- och NO-undervisning

Onsdag 3 november 2021 09:40 - 10:40 NO + datavet

Jenny Olander är föreståndare för Kemilärarnas Resurscentrum, KRC.
jenny.olander@krc.su.se