Profilbild för Karolina Broman

Karolina Broman Föreläsare

Föreläsare för

Din Kemi – ett nytt digitalt läromedel för högstadiet/Säkerhet i skolans kemi- och NO-undervisning

Onsdag 3 november 2021 09:40 - 10:40 NO + datavet

Karolina Broman är universitetslektor i kemididaktik vid Institutionen för Naturvetenskapernas och Matematikens Didaktik (NMD). Hon undervisar vid lärarutbildningen och forskar om hur elever och studenter lär sig kemi, bland annat genom kontextbaserad undervisning och hur digitala tekniker kan användas för att visualisera kemin. karolina.broman@umu.se