Profilbild för Thomas Hellström

Thomas Hellström Föreläsare

Föreläsare för

Utbilda sig för dataspelsindustrin: För vem och hur?/Snacka går ju, men förstår robotarna vad jag säger?

Tisdag 2 november 2021 15:20 - 16:20 NO + datavet

Thomas Hellström är professor i datavetenskap vid Umeå universitet, och forskar om intelligenta robotar. Det kan handla om robotar som skördar paprikor i växthus, eller om sociala robotar som vi kommer att ha i våra hem och arbetsplatser i framtiden.
thomas.hellstrom@umu.se