Profilbild för Stefan Johansson

Stefan Johansson Föreläsare

Föreläsare för

Utbilda sig för dataspelsindustrin: För vem och hur?/Snacka går ju, men förstår robotarna vad jag säger?

Tisdag 2 november 2021 15:20 - 16:20 NO + datavet

Stefan Johansson är forskare i datavetenskap och biträdande föreståndare för Curiosum vid Umeå Universitet. Han håller på att bygga upp en forskning inom visualisering och dataspel som lärande. Under senaste åren har han även jobbat med utbildningsfrågor inom dataspelsutveckling. stefan.johansson@umu.se