Carola Wiklund-Hörnqvist Föreläsare

Föreläsare för

Testbaserat lärande: evidens från beteende- och neurovetenskapliga studier

Onsdag 3 november 2021 08:30 - 09:30 Kognitiv pedagogisk neurovetenskap

Carola Wiklund-Hörnqvist är universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet, samt legitimerad grund- och gymnasielärare i svenska och psykologi. Hennes forskning handlar främst om relationen minne och lärande med fokus på testbaserat lärande. Detta studeras både i klassrumsmiljö och med funktionell hjärnavbildning (fMRI).