Profilbild för Jonathan Wedman

Jonathan Wedman Föreläsare

Föreläsare för

Bedömningsplanering – Hur du planerar dina bedömningssituationer för att mäta rätt kunskap och inte låta proven styra undervisningen

Onsdag 3 november 2021 10:50 - 11:20 Attityder/bedömning

Jonathan Wedman är meriterad lärare och lektor i beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet. Med en förkärlek för provkonstruktion och psykometri är han specialiserad på kunskapsmätningar i en utbildningskontext, såväl inom hans forskning som inom hans undervisning.

jonathan.wedman@umu.se