Profilbild för Nanna Forsgren

Nanna Forsgren Föreläsare

Föreläsare för

Hälsa, Lärande och Trygghet (HLT) – samverkan med helhetssyn på barn och unga. Hälsa för alla barn och unga i Västerbotten.

Tisdag 2 november 2021 15:20 - 15:50 Ungas mående

Nanna Forsgren är socionom med lång erfarenhet av arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. Arbetar idag som regional utvecklingsledare med samordningsansvar för området barn och unga vid FoU Socialtjänst, Region Västerbotten.