Profilbild för Annika Norlund Shaswar

Annika Norlund Shaswar Föreläsare

Föreläsare för

Grundläggande litteracitetsutveckling hos vuxna andrapråksinlärare

Onsdag 3 november 2021 10:50 - 11:50 Källkritik/SFI/Nyanlända

Annika Norlund Shaswar är lektor i språkdidaktik med inriktning mot svenska som andraspråk vid Institutionen för språkstudier, UmU. Hon forskar bl.a. om hur sfi-elever kan dra nytta av sina tidigare erfarenheter av skrift när de lär sig att läsa och skriva på svenska.
annika.norlund.shaswar@umu.se