Profilbild för Malin Isaksson

Malin Isaksson Föreläsare

Föreläsare för

La littérature française en traduction et dans la classe : de la bd aux classiques

Tisdag 2 november 2021 15:20 - 16:20 Språk

Malin Isaksson är universitetslektor i franska vid Institutionen för språkstudier. Hennes forskningsintressen är fransk litteratur, populärkultur och särskilt frågor om vad läsare gör med det de läser. Litteraturkritik och fanfiction har därför varit i fokus. Litteraturundervisning inom främmande språk är nu huvudintresset: hur går det till? malin.isaksson@umu.se