Profilbild för Bettina Jobin

Bettina Jobin Föreläsare

Föreläsare för

Zwei Vorträge: "Über einen kleinen Stern und seine große Wirkung" und "Was ist los in Deutschland?"

Tisdag 2 november 2021 15:20 - 16:20 Språk

Bettina Jobin är universitetslektor vid Institutionen för språkstudier. Bettina undervisar i tysk språkvetenskap och kultur både på campus och via nätet. Hon har forskat om feministisk språkpolitik och utvecklingen av grammatiskt genus i germanska språk.
bettina.jobin@umu.se