Maja Neiman Föreläsare

Föreläsare för

Generation Ekvation – en rapport om ungas syn på kunskap

Onsdag 3 november 2021 08:30 - 09:30 Attityder/bedömning

Maja Neiman är projektledare vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och arbetar med projekt Framtidens kunskapssamhälle som syftar till att katalysera en mer positiv och bejakande attityd till kunskap, bildning och lärande i samhället, med ett extra fokus på ungdomar. För att projektets aktiviteter ska baseras på aktuella fakta initierades en kartläggning av barn och ungas attityder till kunskap under 2020. Kartläggningen resulterade i rapporten Generation Ekvation.