Profilbild för Håkan Appelblad

Håkan Appelblad Föreläsare

Föreläsare för

GIS och exkursioner inom geografiundervisningen

Onsdag 3 november 2021 10:10 - 10:40 SO

Håkan Appelblad är universitetslektor i kulturgeografi, och undervisar regelbundet på kurser i geografi, samhällsplanering, befolkningsgeografi och GIS. Håkan är även ämneskoordinator för geografi inom ämneslärarprogrammet vid Umeå Universitet.