Profilbild för Nina Nilsson Rådeström

Nina Nilsson Rådeström Föreläsare

Föreläsare för

Offentlighet och sekretess i förskola och skola

Onsdag 3 november 2021 09:00 - 09:30 SO

Nina Nilsson Rådeström är universitetsadjunkt vid juridiska institutionen. Nina arbetar även som rektorsutbildare för Centrum för skolledarutveckling och utbildar framförallt inom området förvaltningsrätt där offentlighet och sekretess hör hemma.