Profilbild för Jonny Holmström

Jonny Holmström Föreläsare

Föreläsare för

Samhällets digitalisering: Hur digitaliseringen påverkar oss och vad vi kan göra åt saken

Onsdag 3 november 2021 08:30 - 09:00 SO

Jonny Holmström är professor i informatik, grundare och föreståndare för Swedish Center for Digital Innovation. Hans forskningsintressen är digital innovation, digital transformation samt digital entreprenörskap. Han fokuserar på hur digitalisering påverkar företag och offentlig sektor, och hur man bäst kan etablera värdeskapande processer från till exempel AI för organisationer och samhälle.