Profilbild för Dieter Müller

Dieter Müller Föreläsare

Föreläsare för

Geografi och turism i skuggan av pandemin

Onsdag 3 november 2021 11:20 - 11:50 SO

Dieter K. Müller är professor i kulturgeografi och forskar om turism och lokal och regional utveckling i nordliga periferier. Han har författat flera böcker inom ämnet och leder idag ett stort forskningsprogram om arktifieringen av turism i Norra Sverige. Dieter är för närvarande också vicerektor för Umeå universitet.